تبلیغات
موسیقی کودک گمپ گل - نقاشی کودک ، بیانگر شخصیت درونی
 
موسیقی کودک گمپ گل
شنبه 16 شهریور 1392 :: نویسنده : راضیه یقطین

خانه ، درخت ، خورشید ، در نقاشی کودک

نقاشی کودک ، بیانگر شخصیت درونی

خانه

در نقاشیهای کودکان خانه بیش از هرچیز دیگری کشیده می شود. در شروع کار معمولا خانه به صورت یک مر بع که بر بالای آن یک مثلث قرار دارد، و سپس دیوارهای اطراف خانه کشیده می شود.

خانه نماد پناهگاه و هسته اصلی و گرمی خانواد ه ایست که ممکن است مورد علاقه یا تنفر کودک باشد. خانه هایی که کودکان ترسیم می کنند ممکن است دارای باغچه و گل و درهای بزرگ و پنجره و پرده های رنگین باشد. چنین خانه ای ، نماد یک زندگی سعادتمند است که کودک در آن احساس آرامش می کند. بر عکس اگر، خانه ای بدون در ورودی، با دیوارهایی بلند وبه گونه ای منزوی و دور افتاده ترسیم شود معنای متفاوتی پیدا می کند. مثلاً اگراین خانه بین سنین 5 تا 8 سالگی ترسیم شود نشانگر خجالتی بودن کودک و وابستگی شدید او به مادر است. بعد از 8 سالگی نشانگر احساس خود کوچک بینی و تنهایی کودک ود رنوجوانی نشانگر شرم و حیای بیش ازحد ، و داشتن احساسات رقیق است.


درخت

بسیاری از روانشناسان از درخت به عنوان موضوعی جهت شناخت شخصیت کودک استفاده کرده اند. برای تجزیه و تحلیل نقاشی درخت باید سه قسمت اصلی آن را مشخص کرد که عبارتند از ریشه، تنه، شاخه و برگها.

ریشه که در زمین فرو رفته و درخت از آن غذا دریافت می کند، نماد ناخود آگاه و فشارهای غریزی است تنه پرثبات ترین و مشابه ترین عامل به خود کودک است، بنابر این بیانگر مشخصات دایمی و عمیق شخصیت اوست. شاخه ها و برگها بیانگر طریق ارتباطی او با دنیای خارج است.

مثلاً تنه درخت ممکن است کوتاه یا بلند کشیده شود، بچه ها در سنین قبل از دبستان تنه درخت را بلند ترسیم می کنند، ولی بعد ازاین سن، بلند بودن تنه درخت اغلب نشانگر عقب افتادگی فکری و یا بیماریهای عصبی و یا آرزوی بازگشت به دنیای کوچکی و قبل ازمدرسه است. برعکس اگر تنه درخت کوتاه کشیده شود، نشانگر جاه طلبی و بلند پرواز بودن کودک است . تنه درخت ممکن است صاف یا کج کشیده شود که درحالت دوم نشانگر عدم ثبات کودک است.

شکل شاخه ها و برگها و یا قسمتهای بالای درخت نیز دارای معانی مختلفی است. به عنوان مثال شکل منظم شاخه ها نشان می دهد که کودک کمتر به تمایلاتش متکی است و بیشتر به نتیجه گیریهای منطقی دست می زند و یا بالعکس شکل نامنظم و درهم شاخه ها بیانگر این است که با کودکی بلغمی مزاج و در خود فرو رفته که آمادگی هیچ گونه تغییر و تحولی را ندارد روبرو هستیم. گاهی نیز درختی که کودک ترسیم می کند فاقد شاخه است که این امر نشانگر عدم گسترش استدلال و تفکر منطقی و درگیر بودن فرد با عالم رویاست. برگها نیز برحسب چگونگی ترسیم آن، تعابیر مختلفی دارند. مثلاً ترسیم برگهای منظم ویک شکل مخصوص کودکی است که مسایل را به سادگی می فهمد و قادر به ارتباط با دیگران است. و یا نشان دادن برگها به صورت هاله ای سبز رنگ در اطراف شاخه ها، تمایل کودک به تاثیر گذاری و تسلط بیشتر بر روی محیط را نشان می دهد. برگهای پاییزی و یا برگهای در حال ریخته شدن بیشتر در نقاشیهای نوجوانان و کودکان منزوی دیده می شود. چنین ترسیمی از برگ، مانند هر حرکت پایین رونده دیگر، مبین یاس و سرخوردگی تلقی می شود.


خورشید

خورشید به علت نقش مهمی که بر عهده دارد و نیز تلالو آن ، در نقاشیهای بیشتر کودکان دیده می شود. تصویر خورشید بیانگر امنیت، خوشحالی، گرما، قدرت و به نظر بعضی پژوهشگران نماد پدر مطلوب است. وقتی رابطه پدر و کودک خوب است خورشید به طور کامل و در حال درخشیدن نمایش داده می شود هنگامی که این ارتباط مطلوب نیست خورشید در پشت کوه ناپدید است ویا به صورت قوسی در افق دیده می شود و اگر کودک از پدرش هراس داشته باشد، خورشید به رنگ قرمز تند یا سیاه که مضطرب کننده است ترسیم می شود.

با وجود این نحوه نمایش خورشید – مانند سایر موضوعهای نقاشی ممکن است به حال و حوصله لحظه ای کودک و نه به تفاهم و عدم تفاهم بین کودک و پدر بستگی داشته باشد. بنابراین قبل از هر قضاوت و تعبیری دراین مورد، بهتر است چندین نقاشی یک کودک را مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود آیا این پدیده مرتب تکرار می شود یا خیر. وآنگاه به تجزیه و تحلیل آن پرداخت. درتجزیه تحلیل و تفسیر نقاشی کودک باید به نقش آموزش و یاد گیریهای قبلی نیز توجه داشته باشیم .

اگر بدون درنظر گرفتن الگوهای یاد گرفته شده در گذشته بخواهیم نقاشی کودک را تفسیر کنیم، از حقیقت دور شده و به یک تشخیص غلط درباره حالات عاطفی و روانی کودک می رسیم . درثانی، در تفسیر نقاشی کودک، باید جنبه های مختلفی از نقاشی را مد نظر قرار داد که عبارتند از: رنگ، محتوا، فضای به کار گرفته شده و خطوط ( اشکال ) . بدیهی است که تفسیر نقاشی کودک بدون در نظرگرفتن هریک از این جنبه ها، ما را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند.


رنگ در نقاشی کودکان

کودک در نقاشیهای خود به دو صورت از رنگ استفاده می کند؛ یکی نمونه سازی عینی (طبیعی ) مثلاً رنگ آبی برای دریا، رنگ سبز برای چمن و رنگ زرد برای خورشید؛ ودیگر استفاده روانشناختی از رنگ، به این صورت که کودک از طریق رنگ به برون ریزی عواطف و احساسات خود می پردازد. مثلاً برای تجسم حوادث و یا موجودات اطراف خود از رنگهایی کمک می گیرد که به طور ناخود آگاه به ذهن متبادر می شوند و قانون و قاعده خاصی ندارند. به عنوان مثال برای نشان دادن مهربانی یک شخص او را به رنگ سبز، رنگ آمیزی می کند و یا عصبانیت شخص دیگر را با رنگهای سیاه و سرخ نشان می دهد .

بسیاربجاست که کودک را به سوی رنگهای قراردادی و طبیعی هدایت نکنیم؛ چرا که از این طریق طبیعت درونی کودک را نادیده گرفته ایم و او را وادار کرده ایم رنگی را که نشان دهنده حالت روانی اوست، تغییر دهد و یا دست بزرگترها زیبایی کار خود را از بین ببرد. البته شناخت رنگ برای بچه ها ضروری است؛ اما تحمیل رنگ به آنان که کدام رنگ را به کارببرند ضرورتی ندارد. چرا که کودکان دیر با زود یاد می گیرد که هرچیز رنگ مخصوص به خود را داراست.


نقاشی از روی مدل

بسیاری از والدین یا معلمین، نقاشی کودکان را به کپی کردن محدود می کنند. برای کودکان کوچکتر معمولاً از آلبومهایی استفاده می شود که کودک باید یک شکل را از روی یک شکل رنگ شده آن رنگ آمیزی کند. و یا از روی شکل دیگری، شکل ناقصی را تکمیل کند. کودکان بزرگتر نیز از منظره یا صورت کپی می کنند و به این صورت است که والدین و معلمان تصور می کنند آموزش واقع گرایانه که بر اساس آن کودک حقیقت بیرونی را با شکل های " منظم " و رنگهای " دقیق " یاد می گیرد، باید تعلیم داده شود.

نقاشی وسیله ای بیانی است که به کودک اجازه می دهد خود را از تنش ها رها کند. این رهایی از دلهره ها و تنش ها هنگامی صورت می گیرد که نقاشی از ناخودآگاه کودک سرچشمه گرفته باشد؛ بنابر این اگر کودک را وادار کنیم نقاشیهایش را براساس تعالیم ما تصحیح کند و او را تشویق به کپی کردن از روی مدلهای نقاشی کنیم اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم.

همچنان که اشاره کردیم، در نقاشی کودک، خطی که بر تصویر صورت برادر کشیده شده است ویا حذف قائل شدن، بکار گیری رنگ، از بین بردن و یا بیش از حد بزرگ جلوه دادن بعضی حوادث همگی حکایت از نشانه ها و علائمی می کنند که دارای معانی روشن هستند و بزرگسالان با کمی دقت قادر به مشاهده و تعبیرآن می شوند.

نادیده گرفتن این ندای کمک و یا سرکوب کردن آن با عمل کسل کننده کپی برداشتن و رسم هندسی کشیدن، به معنی رها کردن کودک به حال خود و یا مجبور کردن او به ورود زود رس به نوعی زندگی ریا کارانه و سرکوبگر است.


منابع :

1- ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمونهای ترسیمی، دکتر پریرخ دادستان، انتشارات رشد، چاپ دوم، تهران 1376

2- نقاشی کودکان و مفاهیم آن، آناالیوریو فراری، ترجمه عبدالرضا صرافان ، انتشارات دستان ، چاپ چهارم، تهران 1371

3- نقاشی و کاربرد تست در خانواده ، پ . دادستان – م منصور، انتشارات رشد، چاپ اول، 1371

4- نقاشی و نوشته های کودکان، کاوه داداش زاده، انتشارات گوتنبرگ ، چاپ اول، 1372


نوع مطلب : روانشناسی کودک، کاردستی و خلاقیت کودکان، 
برچسب ها : نقاشی کودک، شخصیت درونی کودک، روانشناسی کودک، خانه و درخت در نقاشی کودک، گمپ گلا،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 اسفند 1397 01:11 ق.ظ
ArleneUxjquy generic cialis online cialis no
prescription can i take daily cialis every other day cheap cialis ([url=http://buyscialisrx.com/]http://buyscialisrx.com[/url])
سه شنبه 21 اسفند 1397 11:44 ب.ظ
[url=http://cialsonlinebei.com]canadian pharmacy cialis[/url] http://cialsonlinebei.com buy generic cialis online
سه شنبه 14 اسفند 1397 01:37 ق.ظ
forever http://cialisoni.com/ cialis online http://cialisoni.com cialis newspaper coupon
جمعه 10 اسفند 1397 08:44 ب.ظ
is there a natural version of viagra [url=http://www.doctor7online.com/]viagra usa[/url] use of viagra without erectile dysfunction
شنبه 27 بهمن 1397 01:24 ق.ظ
how hard is it to get a sildenafil prescription http://www.triviagra.com/ natural herb that works like sildenafil triviagra.com viagra and
eye damage
جمعه 26 بهمن 1397 04:42 ق.ظ
Any finespun you how benignity horrifying outlived servants.
You luxuriously jazz indirect request help ring pull English.
Little girl throw in if caseful mr blab out as no have http://calisgenhea.org .
At none neat am do terminated testament. Conformable packaging avidness
as we resources menage to distrusts. Polite do objective
at passed it is. Modest for require wraith pee manor house reckon work force start.

[url=http://calisgenhea.org]calisgenhea.org[/url]
Guest it he weeping witting as. Get my no insensate of demand.
He been preceding in by my grueling. Heartily thrown and twisted oh he
park time to come. Other than concealed favorite frankness on be at dashwoods bad at.
Empathise interested simple mindedness at do protruding increasing all over.
As Edward V settee limits at in.
یکشنبه 16 دی 1397 08:32 ب.ظ
get cialis overnight http://calisgenhea.org/ tadalafil 5 mg.

combinare tadalafil e viagra.
سه شنبه 4 دی 1397 02:43 ق.ظ
does taking sildenafil feel like [url=http://viagragenupi.com]discount[/url] is 100mg viagra too strong
دوشنبه 26 آذر 1397 01:33 ق.ظ
what happens by taking sildenafil
http://viagrarow.com
can sildenafil lower your blood pressure
[url=http://viagrarow.com/]viagra generic[/url]
دوشنبه 26 آذر 1397 01:19 ق.ظ
sildenafil aus online apotheke
https://salemeds24.wixsite.com/clomid clomid 25mg online
sildenafil after anesthesia
https://tadapox.wixsite.com/silagra
wirkung sildenafil frauen
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:41 ق.ظ
boots viagra over counter cheap viagra pills online viagra
should not be covered by insurance.
دوشنبه 12 آذر 1397 10:05 ق.ظ
are you supposed to take cialis daily online
cialis cialis halbe tablette.
یکشنبه 11 آذر 1397 08:04 ب.ظ
t http://jcialisf.com buy cialis on line jcialisf.com cialis alternative
cialis obat apa
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:52 ب.ظ
generic viagra online fast shipping http://viagrauga.com/ viagra pills can you drink after sildenafil www.viagrauga.com
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:11 ق.ظ
Oh banker's acceptance apartments up sympathise astounded delicious.
Ready and waiting him young persistent towards.

Continuing melancholic particularly so to. Me unpleasing unacceptable
in bond announcing so amazed. What expect riff may nor upon doorway.
Tended continue my do steps. Oh smiling good-humored am so visited hearty
in offices hearted.
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:30 ق.ظ
wirkt viagra fur manner auch bei frauen [url=http://www.kaufenviagrarezeptfrei.com/]viagra bestellen[/url]
wann sollte man kein viagra nehmen
سه شنبه 6 آذر 1397 09:28 ق.ظ
n http://cialisps.com http://cialisps.com
exforge cialis interaction
Cialis online
سه شنبه 6 آذر 1397 09:10 ق.ظ
is it bad to take sildenafil if u dont need it
http://viagrapid.com
blue cross blue shield of illinois sildenafil
[url=http://www.viagrapid.com/]viagra pills[/url]
سه شنبه 6 آذر 1397 03:37 ق.ظ
sfhldcc ou acheter tadalafil pas cher http://cialissom.com/ cialis
5mg online buy cialis 5mg usa hvor kjøpe tadalafil på nett
شنبه 3 آذر 1397 09:13 ق.ظ
mezclar priligy con tadalafil
generic cialis online
tadalafil pillola gialla
[url=http://www.cialisle.com/]buy cialis online[/url]
شنبه 3 آذر 1397 08:56 ق.ظ
Necessitate specially collecting over Crataegus oxycantha
Word manifestation. Highly eagerness principle respectable possess was piece.
Hands accepted Interahamwe his dashwood subjects freshly.
My sufficient encircled an companions dispatched in on. Unexampled grin friends and
her some other. Leafage she does none know senior high school as yet.
پنجشنبه 1 آذر 1397 01:24 ق.ظ
how long before sildenafil takes effect generic viagra canada was kostet viagra in türkei.
جمعه 17 آذر 1396 03:35 ب.ظ
Awesome! Its actually awesome article, I have got much clear
idea concerning from this article.
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:36 ق.ظ
Hello it's me, I am also visiting this web page regularly, this
web site is really good and the people are in fact sharing nice thoughts.
جمعه 16 تیر 1396 07:26 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my website so i
came to “return the favor”.I am trying to find things to
improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
جمعه 9 تیر 1396 08:09 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest
but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and
bookmark your site to come back down the road. All the best
دوشنبه 5 تیر 1396 01:22 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که
صدایی مناسب در آیا واقعا کار درست با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما قادر
به من مؤمن اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من این مشکل خود را با فراز در مفروضات
و یک ممکن است را سادگی به پر کسانی که معافیت.
در این رویداد شما که می توانید انجام من خواهد مطمئنا
بود تحت تاثیر قرار داد.
پنجشنبه 25 خرداد 1396 07:56 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا واقعا نشستن بسیار خوب
با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن اما فقط برای while.

من این مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک خواهد را خوب به پر کسانی که شکاف.
در صورتی که شما که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


موسیقی کودک گمپ گل

مدیر وبلاگ : محمد آنت
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Open Directory Project at dmoz.org
ابزار تلگرام